Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Bankaların bağış ve yardım sınırlamasına muafiyet getirildi

OHAL, kapsamında yardım ve bağışlar hakkında kararname Resmi Gazete’de yayımlandı.

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BANKALAR VE KONSOLİDE KONTROLE TABİ KURULUŞLARCA YAPILACAK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ Kararname Numarası: 124

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin gayesi 8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen fevkalâde hal kapsamında, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki bankalar ve konsolide kontrole tabi kuruluşlarca yapılacak bağış ve yardımlar hakkmdaki sınırlamalara muafiyet tanınmasıdır.

Bağış ve yardım hududundan muafiyet

MADDE 2- (1) 6/2/2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş ili olan zelzeleler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen kaidelerin ortadan kaldırılması ve afetzedelerin gereksinimlerinin karşılanmasını teminen, Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığına bankalar ve konsolide kontrole tabi kuruluşlar tarafından fevkalâde hal mühletince yapılacak bağış ve yardımlar, 5411 sayılı Kanunun 59 uncu hususunda yer alan sınırlamaların kapsamına dahil edilmez.

Yürürlük

MADDE 3- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4- (1) Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

16 Şubat 2023

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ