REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Sayıştay Başkanlığı 20 paklık Çalışanı Alacak

Sayıştay Başkanlığından: DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI Sayıştay Başkanlığı hizmet ünitelerinde daima emekçi takımlarında çalıştırılmak üzere 4857 …

Sayıştay Başkanlığı 20 paklık Çalışanı Alacak
REKLAM ALANI

Sayıştay Başkanlığından:

DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Sayıştay Başkanlığı hizmet ünitelerinde daima emekçi takımlarında çalıştırılmak üzere 4857 sayılı iş Kanunu ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmelik kararları çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D unsuru uyarınca istihdam edilmek üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla daima personel olarak 20 paklık vazifelisi alınacaktır.

A – GENEL KOŞULLAR:

1.2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Kamu Haklarından Yoksun bulunmamak,

3. Müracaat tarihi prestijiyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak,

5. Kamu kurum ve kuruluşlarından rastgele bir sebeple vazifesinden yahut mesleğinden ihraç edilmemiş olmak

6. Kamu Kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan kuralları taşımak.

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (Yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak)

8. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almamış olmak.

9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik’in 5’inci hususunda belirtilen işe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan unsurun 1 inci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını belgelemeleri gerekmektedir. Lakin bu evrak işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

B – ÖZEL KAİDELER:

1. Paklık vazifesini yapmaya pürüz olacak sağlık sorunu bulunmamak,

2. İmtihan müracaatının son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

3. En az ilköğretim ve dengi okul mezunu olmak,

4. Talepler Ankara ili seviyesinde karşılanacağından, ilan tarihi prestijiyle Ankara’da ikamet ediyor olmak.

C – MÜRACAAT HALİ, YERİ VE TARİHİ :

1. Müracaatlar Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden 26/04/2021-30/04/2021 tarihleri ortasında sistem üzerinden online olarak yapılacaktır.

D – KURA SÜRECİ, KURA TARİHİ, YERİ İLE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Noter Kurasına katılacakların isim listesi ve kura sonuçları www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıyeten duyurulacaktır. Bu duyurular bildirim mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmaz.

2. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar ortasından, 07/05/2021 tarihinde saat 11:00’de Sayıştay Başkanlığı toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak olup, adaylar ülkemizi de tesiri altına alan COVID-19 salgını nedeniyle noter huzurunda gerçekleştirilecek olan kura çekimine katılamayacaklardır. Kura tarihi, yeri ve saatinde değişiklik olması halinde, www.sayistay.gov.tr adresinden ayrıyeten duyurulacaktır.

3. 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Alınmasında Uygulanacak Yöntem ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci hususu mucibince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar ortasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4(dört) katı kadar asil ve tıpkı sayıda yedek aday belirlenecektir.

E – KELAMLI İMTİHAN İÇİN DOKÜMAN TESLİM SÜREÇLERİ

1. Kelamlı imtihan için son listede yer alan adayların; hangi evrakları teslim edeceği, doküman teslim yeri, tarihleri ve öbür bilgilendirme süreçleri Sayıştay Başkanlığı internet adresinden (www.sayistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıyeten adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

2. Mühleti içinde doküman teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış beyanda bulunanlar kura listesinden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına nazaran dahil edilecektir.

3. Kelamlı imtihana katılmak üzere sıvan yerine gelecek adaylara COVİD-19 pandemisi nedeniyle ateş ölçümü yapılacak ve adaylardan imtihan yerine girişlerde HES kodu talep edilecektir.

F – KELAMLI İMTİHAN, KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ VE ATAMA SÜREÇLERİ:

1. Noter kurası sonucu belirlenen adaylardan, evraklarının incelenmesi sonucunda aranan koşulları taşıdıkları tespit edilenler, Sayıştay Başkanlığı tarafından kelamlı imtihana alınacaktır.

2. Adaylar kelamlı imtihanda 100 tam puan üzerinden; genel kültür ve genel yetenek düzeyleri ile irtibat marifetleri üzerinden toplamda 50 puan ve mesleksel bilgi ve marifetleri, yürütmekle yükümlü olacakları görevlerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim seviyelerine uygun olarak da toplamda 50 puan üzerinden değerlendirilecektir.

3. Kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen imtihan tarihlerinde kelamlı imtihana katılmayan adaylar, imtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

4. İmtihan sonuçlarının açıklanmasından itibaren 5(Beş) işgünü içinde adaylar imtihan sonuçlarına ait itiraz dilekçelerini imtihan şurasına sunulmak üzere Başkanlığımız evrak ünitesine yazılı olarak verebilecektir. İtiraz dilekçeleri acil olarak imtihan heyetine iletilecek ve 5(Beş) iş günü içinde yapılan itirazlar sonuçlandırılarak, Başkanlığımız internet sitesinde en son karar ilan edilecek olup ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5. Kelamlı imtihan puanı en yüksek adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısı kadar asıl ve kâfi sayıda yedek aday belirlenecektir.

6. Atama için niteliklere sahip olmayan adaylar ile gerçeğe alışılmamış beyanda bulunan adayların atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir.

7. Atanmaya hak kazananlardan yerleştirildiği takımın nitelik ve kaidelerini taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen yahut dokümanları teslim ettiği halde vazifeye başlamayan ve atama kurallarını taşımadığından vazifeye başlatılmayanların yerine yedek listenin birinci sırasındaki bireyden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

8. Ataması yapılan emekçiler için iki aylık deneme mühleti uygulanacaktır. İş Mukavelesi Sayıştay Başkanlığı tarafından deneme müddeti içinde bildirim mühletine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilebilecektir.

9. Kelamlı imtihanın tarihi, saati ve yeri, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihan sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Sayıştay Başkanlığı (www.sayistay.gov.tr) internet sitesinde ilgililere duyurulacaktır. Bu duyurular bildiri mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmaz.

BAĞLANTI BİLGİLERİ :

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI BİRlM BAŞKANLIĞI

İnönü Bulvarı No:45 06520 Balgat Çankaya/ANKARA

0(312) 295 4132 – 0(312) 295 4203 3727/1-1

Kaynak: Memurlar

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al