Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 1 Personel Alacak. Son müracaat tarihi 28 şubat 2023

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 1 Personel Alacak

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Üniversitemizde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D hususu, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yordam ve Temeller Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen biçimde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

I. GENEL ŞARTLAR

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. İlan tarihi itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı kabahatler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

4) Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

5) Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

6) Vazifesini devamlı yapmasına pürüz teşkil edecek sağlık sorunu bulunmamak.

7) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaması gerekmektedir.

8) İşe alınacak çalışanların deneme mühleti en çok iki ay olup, deneme mühleti içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

9) Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan adayların müracaatları ilan- imtihan sürecinin her basamağında idarece sonlandırılabilecektir.

II. MÜRACAAT ÖZEL ŞARTLARI

1. Adayların Ağrı vilayetinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

2. Adayların 24 saat aslına nazaran vardiyalı çalışmasına ve dış yerde çalışmasına mahzur durumunun olmaması,

3. Adaylar, müracaatın son günü prestijiyle duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel kaidelere haiz olması gerekmektedir.

III. MÜRACAAT BİÇİMİ, YERİ VE TARİHİ

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar 13.02.2023-17.02.2023 tarihleri ortasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden çevrimiçi olarak yahut Alo 170 – İŞKUR çizgisi üzerinden müracaat yapabilirler.

Başvuru yapan adayların dikkatine!!!

Başvurduğunuz ilanlar ile ilgili bildirimleri almak için İŞKUR kayıtlarınızdaki cep telefon numaralarınızı güncelleyiniz.

IV. KURA ADABI ADAY LİSTELERİN BELİRLENMESİ

Yukarıda yer alan Daima Personel takımını için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından bildirilen müracaatlar ortasından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinin 12. Hususu yeterince, istihdam edilecek açık iş sayısının 4 (Dört) katı aday asıl, 4 (Dört) katı aday yedek olarak noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar kelamlı imtihana tabi tutulacaktır. Asil adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda yedek adaylara geçiş yapılacaktır. Asil ve yedek adaylardan açık iş sayısı kadar aday belirlenememesi durumunda ise kelam konusu takım boş kalacaktır.

V. KURA İŞLEMLERİ

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylardan asil ve yedek adayların belirlenmesi gayesi ile 28.02.2023 tarihinde saat 10:30’da Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Recep Tayyip ERDOĞAN Konferans Salonunda noter huzurunda kura çekim süreci yapılacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilirler. Covid – 19 pandemisinin yayılmasını önlemek hedefiyle gerekli tedbirler Üniversitemiz yönetimce belirlenecek olup adaylar bu çerçevede salona alınacaklardır.

Kura sonucu belirlenen adaylar Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü (https://www.agri.edu.tr/) internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VI. DOKÜMAN TESLİM TARİHİ VE YERİ

1) Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar; aranan kaideleri taşıdıklarını belgeleyen evraklarını Kurumumuza teslim edeceklerdir.

2) Doküman teslim tarihi ve yeri https://www.agri.edu.tr/ adresinden adaylara duyurulacaktır.

3) Durumlarını belgelemeyenler yahut yanlış beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak yerlerine sıralamada yer alan başka adaylar dahil edilecektir.

4) Son listede yer alan adayların kelamlı imtihan yeri ve tarihleri https://www.agri.edu.tr/ ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

VII. GERÇEĞE ALIŞILMAMIŞ BEYAN

Başvuru ve süreçler sırasında gerçeğe muhalif beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu bireyler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

1337/1-1

Kaynak: Memurlar

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ