REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 Personel Alacak

Afyonkarahisar İli Sandıklı Belediye Başkanlığından: DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI Sandıklı Belediyesi ve bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere …

Afyonkarahisar Sandıklı Belediyesi 14 Personel Alacak
REKLAM ALANI

Afyonkarahisar İli Sandıklı Belediye Başkanlığından:

DAİMA EMEKÇİ ALIM İLANI

Sandıklı Belediyesi ve bağlı ünitelerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/d hususu ve 4857 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmelik kararları kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden daima emekçi alınacaktır. Aranan koşullar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Daima emekçi takımlarına ait ilan, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Kaidelere durumu uyan adayların, ilanın Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde müracaatlarını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “iş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak müracaat yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil

gününe rastladığında müracaatlar, takip eden birinci iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

ÇALIŞMA YERİ: Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları işletme Müdürlüğü iktisadi işletmesi

AÇIKLAMALAR

1. ilan edilen takımlara yapılacak imtihanda muvaffakiyet göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D hususu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden üstte belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası sistemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.

2. Her aday, sırf bir meslek koluna müracaat yapabilir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca misyonundan yahut meslekten ihraç edilenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

4. Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi ALINACAK OLAN DAİMA EMEKÇİ NOTER KURASI TARZINA TABİ TALEPLERDEN; Aşçı, Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı, Ofis Emekçisi, Çaycı-Büro Otel ve Başka İşyerlerinde, Elektrikçi (Genel), Öteki Elektronik Montörleri, Garson (Servis Elemanı), Marangoz, Resepsiyon Vazifelisi (Ön Ofis Elemanı), Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni, Beden Geliştirme Fitness Antrenörü mesleklerindeki çalışanlara ait müracaat listesi, İŞKUR tarafından Sandıklı Belediyesi’ne gönderilmesine müteakip Sandıklı Belediyesine müracaat sahibi adaylarca evrak teslimi yapılacaktır. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep koşullarına uyan müracaat sahiplerinin yer aldığı listeler temel alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup, boş takımın 4 (dört ) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.

5. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından Sandıklı Belediyesi’ne gönderilen listelerde yer alan adaylar, Noter kurasından evvel Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Sandıklı Belediyesi’ne müracaat evraklarını ibraz etmek zorundadır. Belirtilen tarihlerde müracaat evraklarını ibraz etmeyen adaylar, eksik doküman tespiti yapılan adaylar, müracaat niteliklerini taşımayan, gerçeğe alışılmamış ve aldatıcı beyanda bulunan adaylar Noter kurasına alınmayacaktır.

6. Noter kurası sonucu Sandıklı Belediyesi’ne gönderilen listelerde yer alan adaylar için Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) belirtilen tarihlerde Kelamlı Mülakat yapılacaktır.

7. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve kurallarını taşıdığı halde istenen dokümanları mühleti içerisinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Sandıklı Belediyesi web sayfasında (www.sandikli.bel.tr) ilan edilecektir.

8. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Personel Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci hususunda belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki karar mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

9. Müracaat yapan adayların müracaat sürecini Sandıklı Belediyesi web sayfasından www.sandikli.bel.tr takip etmeleri değer arz etmektedir.

10. Noter Kurası sonucuna nazaran Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi emekçi alımı için alınacak olan daima personellerin vazife yerleri Sandıklı Belediyesi tarafından belirlenecektir.

GENEL MÜRACAAT KURALLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen kuralları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel kaideleri taşımak.

3. Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme mühleti iki ay olup, bu mühlet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Misyona başlayacak çalışanın misyonunu devamlı yapmasına mani (ruhsal ve fiziksel) probleminin olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Metot ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğinin 9. hususunda “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) (5)beş günlük müracaat mühleti tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Başvuran adaylar da talebin ilanından itibaren son 6 ay içerisinde Sandıklı İlçesi sonları içerisinde ikamet ediyor olma kuralını taşımak. Adaylardan detaylı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (Fiilen Yapmış, Muaf ve ya Tecilli Olmak)

9. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı cürümler, anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı cürümler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, cinsel hücum yahut çocuğun cinsel istismarı cürümlerinden mahküm olmamak koşuluyla; taammüden işlenen bir hatadan ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezası alan ya da ceza mühletine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

10. Talep kaidelerini taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan, imtihan sürecinin her evresinde reddedilebilecek, vazifeye başlamış olsalar bile vazifelerine son verilecektir.

11. Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi’nde öteki çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

ENGELLİ İŞÇİ GENEL MÜRACAAT KAİDELERİ

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal nizama ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı hatalar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkum olmamak.

4- Kamusal haklardan yoksun bulunmamak.

5- Engellilik raporu en az %40 olmak,

6- Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak.

7- İşe alınacak personellerin deneme müddeti en çok iki ay olup, deneme müddeti içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

8- Talep kurallarını taşımadığı sonradan anlaşılan müracaatlar, ilan, imtihan sürecinin her evresinde reddedilebilecek, vazifeye başlamış olsalar bile misyonlarına son verilecektir.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Yol ve Temeller Hakkında Yönetmeliğinin 9. hususunda “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…) (1) (5) beş günlük müracaat müddeti tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan müracaatlarda şahısların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

10- Başvuran adaylar Sandıklı Belediyesi öbür çalışma şartlarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

ÖZEL KURALLAR

AŞÇI

1. Müracaat yapacak çalışanın misyonunu yapmasına mani sağlık meselesinin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya mani olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Aşçı meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir aktüel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Ulusal Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında İleri Düzey Aşçılık Dokümanına sahip olmak.

4. Ulusal Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri meslek alanında Aşçılık meslek kısmında Ustalık Evrakına sahip olmak.

5. Aşçı meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

7. B sınıfı şoför evrakı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

8. En az tahsil düzeyi: İlköğretim – En çok tahsil düzeyi: İlköğretim

9. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

OFİS PERSONELİ

1. Müracaat yapacak işçinin vazifesini yapmasına mahzur sağlık probleminin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve misyonu yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Ofis Personeli meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir aktüel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Ofis Personeli meslek müracaat yaş sonu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

5. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat manisi bulunmamak.

6. En az tahsil düzeyi: İlköğretim – En çok tahsil düzeyi: Ortaöğretim

7. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

ÇAYCI-BÜRO, OTEL VE ÖBÜR İŞYERLERİNDE

1. Müracaat yapacak çalışanın misyonunu yapmasına mani sağlık sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya pürüz olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Çaycı-Büro, Otel ve Başka İşyerlerinde meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir yeni SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Çaycı-Büro, Otel ve Başka iş yerlerinde meslek müracaat yaş sonu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

5. B sınıfı şoför evrakı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

6. En az tahsil düzeyi: İlköğretim – En çok tahsil düzeyi: İlköğretim

7. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

BAŞKA ELEKTRONİK MONTÖRLERİ

1. Müracaat yapacak çalışanın misyonunu yapmasına mahzur sağlık meselesinin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Başka Elektronik Montörleri yahut Elektrik – Elektronik teknolojisi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir şimdiki SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Ulusal Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında İmaj ve Ses Sistemleri meslek kolunda Ustalık Dokümanına sahip olmak.

4. Öbür Elektronik Montörleri meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

6. B sınıfı şoför evrakı olup, seyahat manisi bulunmamak.

7. En az tahsil düzeyi: İlköğretim – En çok tahsil düzeyi: İlköğretim

8. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

ELEKTRİKÇİ (GENEL)

1. Müracaat yapacak işçinin vazifesini yapmasına mahzur sağlık sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve misyonu yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Elektrikçi meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir aktüel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Ulusal Eğitim Bakanlığı Elektrik-Elektronik Teknolojisi meslek alanında Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü meslek kolunda Ustalık Evrakına sahip olmak.

4. Elektrikçi (Genel) meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

5. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

7. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Ortaöğretim

8. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

9. Elektrikçi meslek alanında hala geçerliliği olan Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde (EKAT) Yüksek Tansiyon Altında Çalışma Müsaade Dokümanına sahip olmak.

GARSON (SERVİS ELEMANI)

1. Müracaat yapacak çalışanın vazifesini yapmasına mani sağlık probleminin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve misyonu yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Garson (Servis Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir şimdiki SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Ulusal Eğitim Bakanlığı Yiyecek İçecek Hizmetleri alanında, Garson(Servis Elemanı)/ Servis mesleği ile ilgili dokümana sahip olmak.

4. Garson (Servis Elemanı) meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 35 yaşından gün almamış olacaktır.

5. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

6. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

7. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Önlisans

8. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

MARANGOZ

1. Müracaat yapacak işçinin misyonunu yapmasına mani sağlık sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya mani olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Marangoz meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir şimdiki SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Marangoz meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 50 yaşından gün almamış olacaktır.

4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

5. B sınıfı şoför evrakı olup, seyahat manisi bulunmamak.

6. En az tahsil düzeyi: İlköğretim – En çok tahsil düzeyi: İlköğretim

7. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

RESEPSİYON VAZİFELİSİ (ÖN OFİS ELEMANI)

1. Müracaat yapacak çalışanın vazifesini yapmasına mani sağlık sıkıntısının (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve misyonu yapmaya pürüz olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Resepsiyon Vazifelisi (Ön Ofis Elemanı) meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir aktüel SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Resepsiyon Vazifelisi (Ön Ofis Elemanı) meslek müracaat yaş sonu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

4. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

5. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat manisi bulunmamak.

6. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Önlisans

7. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME TEKNİSYENİ

1. Müracaat yapacak çalışanın vazifesini yapmasına pürüz sağlık meselesinin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve misyonu yapmaya mahzur olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Teknisyen (Tesisat Teknolojisi) mesleğine sahip olduğunu gösterir mezuniyet evrakına sahip olmak.

3. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni yahut Teknisyen meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir şimdiki SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

4. Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

6. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

7. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Ortaöğretim

8. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

BEDEN GELİŞTİRME FİTNESS ANTRENÖRÜ

1. Müracaat yapacak çalışanın misyonunu yapmasına pürüz sağlık probleminin (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve vazifesi yapmaya pürüz olacak rastgele bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.

2. Beden Geliştirme Fitness Antrenörü yahut Fitness meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir şimdiki SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

3. Türkiye Beden Geliştirme ve Fitness Federasyonu tarafından en az 2. kademe Antrenör Dokümanına sahip olmak

4. Beden Geliştirme Fitness Antrenörü meslek kümesi müracaat yaş sonu; 18 yaşından büyük, 45 yaşından gün almamış olacaktır.

5. Erkek adaylar için tercihen Askerlik hizmetini yerine getirmiş olmak.

6. B sınıfı şoför dokümanı olup, seyahat mahzuru bulunmamak.

7. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Ortaöğretim

8. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

BİLGİSAYAR BAKIM VE ONARIMCISI (ENGELLİ İşçi Alım Şartları)

1. Bilgisayar Bakım ve Tamirat meslek alanında en az 3 yıl çalışmış ve çalıştığını gösterir yeni SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü ibraz etmek.

2. Bilgisayar Bakım ve Onarımcısı meslek müracaat yaş hududu; 18 yaşından büyük, 36 yaşından gün almamış olacaktır.

3. Ulusal Eğitim Bakanlığı Bilgisayar meslek alanı ile ilgili tercihen Bilgisayar İşletmenliği (Operatörlüğü) dokümanına (kurs/sertifika) sahip olmak.

4. B sınıfı şoför evrakı olup, seyahat manisi bulunmamak.

5. En az tahsil düzeyi: Ortaöğretim – En çok tahsil düzeyi: Ortaöğretim

6. Mesleğin kalite ve verimlilik ihtiyaçlarına uygun olarak, meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip ederek uygulamak.

A) KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT SÜRECİ, KURA/SÖZLÜ MÜLAKAT TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura sürecinin 27/05/2021 tarihinde Perşembe günü saat 14:00’da Sandıklı Belediye Düğün Sarayı’nda yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr) duyurulacaktır.

2. Kelamlı Mülakat 31/05/2021 – 04/06/2021 tarihleri ortasında ve 09:00 – 12:30 ile 14:00 -17:30 saatleri ortasında Sandıklı Belediyesi’nde yapılması planlanmış olup, rastgele bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıyeten Sandıklı Belediyesi web sayfasından (www.sandikli.bel.tr ) duyurulacaktır.

B) KURAYA KATILMA SÜRECİ İÇİN EVRAK DENETİMİ YAPILMAK ÜZERE ADAYLARDAN İSTENEN DOKÜMANLAR, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Müracaat Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İsimli Sicil Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Dokümanı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Evrakı aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi ve müracaat yapılan meslek için özel kaidelerde belirtilen belge/sertifika aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Evrakı (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir doküman (e-Devlet çıktısı)

8. Müracaat tarihinden itibaren son bir ay içerisinde alınmış SGK Tescil ve Hizmet Dökümü Evrakı (e-Devlet çıktısı)

9. Müracaat tarihinden itibaren son altı ay içerisinde Sandıklı İlçesi hudutları içerisinde ikamet ettiğini gösterir doküman. Adaylardan detaylı ikametgah adresi talebinde bulunulacaktır. (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresler dikkate alınacaktır.)

10. Müracaat yapan adaylar, istenilen evrakları şahsen (28/04/2021 – 30/04/2021 tarihleri arasında) Sandıklı Belediyesi’ne teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır. Lakin fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan çalışanlar durumlarını resmi olarak belgelendirmek kuralıyla evraklarını noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

C) ATAMA SÜREÇLERİ

Sandıklı Belediyesi Hüdai Kaplıcaları İşletme Müdürlüğü İktisadi İşletmesi ALINACAK ADAYLARDAN

1. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama süreçleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama süreçleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği takımların nitelik ve koşullarını taşıdığı halde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar misyona başlatılmayacaktır.

2. Deneme mühleti iki ay olup, bu müddet içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

3. Doğum, hastalık vb. nedenlerle vazifeye başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde yasal mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde misyona başlamaları gerekmektedir.

4. Bu duyuru, bildiri mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

3443/1-1

Kaynak: Memurlar

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al