REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuru

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuru
REKLAM ALANI

Gayri sıhhi iş yeri ruhsatının verilme amacı, ruhsat talep edilen iş yerinin açılması ve işletilmesi için onay verilmesini sağlamaktır. Gayri sıhhi iş yeri ruhsatını vermekte olan mecra, bu konuda yetkilendirilmiş olan birimlerdir. Açılacak olan iş yeri sınıfının belirlenmesi üzerine gerçekleştirilen başvuruda, yerine getirilmesi gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Bu şartların yerine getirilmesi durumunda, gayri sıhhi iş yeri açma ruhsatını çıkarmak mümkündür.

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuru 2019

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Başvuru

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı Nedir ?
Gayri sıhhi iş yeri ruhsatı
nın çıkarılma amacı, açılmak istenen işletmenin yasal çerçeveler içerisinde sürdürülebilmesini sağlamaktır. Faaliyet gösterdiği esnada bulunduğu çevreye; biyolojik, sosyal, kimyasal ya da ruhsal yönden herhangi bir zararda bulunma olasılığına sahip olan işletmelerin açılması konusunda verilecek izinleri kapsayan ruhsat çeşidine, gayri sıhhi iş yeri açma ruhsatı denmektedir. Satış yapma amacıyla kurulup, normal işleyişesahip olan müesseselerden farklı sayılan bu işletmeler; almakta oldukları ruhsatlar sayesinde ruhsat veren yetkili kurumun belirlediği yerlerde faaliyet gösterme hakkına sahip olmaktadır. İmalat işlemlerinin gerçekleştiği Gayri sıhhi müesseseler, türlerine göre sınıflandırmakta olup, ruhsat türleri de çeşitlilik göstermektedir.

Gayri Sıhhi Müesseseler Kaç Türdür ?
Gayri Sıhhi müessese türleri göz önüne alındığında, üç farklı kategoriye ayrıldığı gözlemlenmektedir. Bu müesseseler şu şekilde sınıflandırılmaktadır:

 • Birinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Hususi kullanım alanlarına zararlı üretim gerçekleştirip, çevresine zarar vereceğinden, hususi kullanım alanlarından kesinlikle uzak yerde konumlanması gerekmektedir. Gayri sıhhi müesseseler arasında en tehlikeli sonuçlar doğuran birinci sınıf gayri sıhhi müessesenin ruhsatı, direkt olarak Büyükşehir belediyesi tarafından verilmektedir.
 • İkinci Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: Hususi kullanım alanları için kesin bir tehdit sayılmamakla birlikte, kontrol altında tutulup, ruhsatının bu şekilde verilmesi gereken işletmelerdir. Diğer hususi işletmeler ve kullanım alanları için bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusunda inceleme yapılması gereken ikinci sınıf gayri sıhhi müesseselerin ruhsatları, ilçe belediyeleri tarafından verilmektedir.
 • Üçüncü Sınıf Gayri Sıhhi Müessese: İmalat işlemi gerçekleşmeyen sıhhi müesseseler ile beraber açılabilmenin yanında, onlar ve çevresi için bir tehdit oluşturmadığı konusunda denetimden geçmesi gereken işletmelerdir. Ancak açılmadan önce ve açıldıktan sonra sıhhi nezarete yani tıbbi sağlık denetimleriyle kontrol altında tutulmaları ve çevreye herhangi bir zararının bulunmadığı tespit edilmesi gereken işletmelerdir. Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseselerin iş yeri açma belgelerini de ilçe belediyeleri vermektedir.

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma Ruhsatı İçin Gerekli Belgeler
Gayri sıhhi müessese ruhsat evrakları tamamlanmadığı sürece, bu işletmelerin açılması için gereken ruhsatı almak mümkün değildir. Gayri sıhhi müesseselerin açılması için gerekli olan belgeler şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Başvuru Talep Formu(Liste tarzında hazırlanmalıdır)
 • Tapu Fotokopisi
 • Kira Sözleşmesi
 • Eğer Bir Şirket İse:Ticaret sicil gazetesi kopyası ve imza sirküleri
 • Bağlı olunan kurumdan alınmış olmak üzere, faaliyet için uygun Sicil Tasdiknamesi (Şahsa aitse BESOB, Şirkete aitse BTSO)
 • 2005/9207 yönetmeliğinde yer alan maddelerde istenmiş olan faaliyet kolları için ustalık belgesi
 • Sorumlu olan teknik müdürün iş sözleşmesi ve diploma örneği
 • Deşarj izni (BUSKİ)
 • Çevre izni ya da çevreye izin ve lisans belgeleri
 • ÇED Kararı
 • Motor gücü beyannamesi ya da Kapasite Raporu
 • Yangın önlem evrakı (Müracaatın ardından ön başvuru belediyeler tarafından gerçekleştirilmektedir.)
 • Devir alınan bir işletme ise; devir dilekçesi ve devralınacak olan işletmenin asıl ruhsatı
 • Beyan edilen bina ruhsatlı ise; binanın onaylanmış projesi, İnşaat ruhsatı ve yapının kullanımına dair verilen izin belgesi. Ayrıca Statik rapor ve Rölöve Projesi.

 

İş Yeri Açma Ve Çalıştırma Ruhsatının Verilmesinde Yetkili İdareler
İşletme açma ve çalıştırma ruhsatının verildiği idari birimler, işletmenin konumlanacağı bölgeye ve o bölgeden sorumlu kılınan mecralara göre değişiklik göstermektedir. İş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının verilmesine ilişkin yönetmelikte beyan edilmiş olan yetkili idare birimleri şu şekilde belirlenmiştir:

 • İlçe belediyeleri ve mücavir alanların dışında kalan bölgeler için kanunlarda yer alan maddeye göre, yetkinin İl özel idaresine verilmekte olduğu durumlarda: İl Özel İdaresi
 • Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan alanlar ve mücavir alanlar içerisinde bulunup, onun yetkisinde olan alanlar için: Büyükşehir Belediyesi
 • İlk iki maddede belirtilmiş olan hususlar haricinde kalan konular için: İlçe Belediyeleri
 • Belediye ve mücavir alanların sınırları içerisinde kalan bölgeler için: Belediye
 • Organize sanayi bölgesi sınırları içerisinde yer almakta olan alanlar için: Organize sanayi Bölgesi Tüzel Kişiliği
 • Sivil hava ulaştırması kapsamında kalarak, açık havaalanları kapsamında bulunan bölgeler için: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Gayri Sıhhi İş Yeri Açma ve İşletme Ruhsatının Kesinleşmesi
Gayri sıhhi müessese ruhsatının kesinleşmesi
için; Ruhsat kontrol komisyonu tarafınca iş yerinin kontrol edilmesi ve herhangi bir kusurun bulunmadığı konusunda bilirkişi raporunun çıkarılması gerekmektedir. İş yerinde herhangi bir sorunun bulunmadığı netleşirse, ruhsat talep eden müessesenin ruhsatı kesinleşir. Ruhsatları onaylanmış olan gayri sıhhi iş yerleri, çalışmaya başlayabilmektedir. Ancak iş yerinin sınıf atlaması ya da düşmesi durumunda, ruhsat işlemlerinde değişiklikler yapılması için başvuru yapılması gerekir. İşletme için yeni bir ortak alındığında ya da mevcut ortak ayrıldığında, ruhsatın en baştan alınması gerekmez. İşyeri sahibinin hayatını kaybetmesi sonucu, mirasçılarının yeni ruhsat çıkarmasına gerek yoktur. Mirasçılar mevcut ruhsatı kullanabilir. Ancak iş yerinin başka bir yere taşınması durumunda, mevcut ruhsat iptal olur ve tekrardan ruhsat talebinde bulunulması gerekir.

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al