REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, evvelki Rektör tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım …

Batman Üniversitesi 27 kişilik öğretim elemanı ilanını neden iptal ettiğini açıkladı
REKLAM ALANI

Batman Üniversitesi Rektörlüğü, evvelki Rektör tarafından 30 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 27 kişilik öğretim elemanı alım ilanıyla ilgili değerli bir karar aldı. İlanda yer alan 4 takımda tüzel olarak bir eksiklik tespit edilmedi.

Lakin öbür takımlarda,
– yönetmelik kararlarına alışılmamış olarak yabancı lisan kaidesi istenmemesi,
– uzmanlık alanındaki takıma uzmanlık alanının dışındaki bir alandan mezuniyet kuralı istenmesi
– hangi eğitim seviyesinin istendiğinin yazılmaması,
– deneyimin hangi tahsil seviyesinden sonra olması gerektiğine ait rastgele bir ibarenin yazılmaması,
– subjektif özel koşullar istenmesi,
münasebetleriyle iptal kararı alındı.

İŞTE ÜNİVERSİTENİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Üniversitemizce 30.12.2020 tarihinde Resmi Gazetede ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanan 27 adet öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı alım ilanı hakkında Rektörlüğümüze ulaşan itirazlar üzerine inceleme başlatılmıştır.

İnceleme raporlarındaki tespitler ve Hukuk Müşavirliğimizin görüşleri doğrultusunda;

* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğe yol ve asıllar tarafından karşıtlığı tespit edilmeyen takımların süreçlerine kaldığı yerden devam edilmesine karar verilmiştir. (1., 7., 8. ve 9. sıradaki kadrolar)

* Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin;

“Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen merkezi yabancı lisan imtihanından en az 50 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir imtihandan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.” kararına ters bir formda yabancı lisan imtihanından en az 50 puan almış olmak koşulunun istenmediği (21., 22. ve 24. sıradaki kadrolar),

“ALES’ten en az 70 puan almış olmak gerekir…………… Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Heyeti tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda merkezi imtihan kaidesi aranmaz.” kararına karşıt bir biçimde uzmanlık alanındaki takıma uzmanlık alanının dışındaki bir alandan mezuniyet kaidesi istenerek ALES muafiyetinin uygulandığı (19. sıradaki kadro),

“Öğretim vazifelisi takımına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak” kararına alışılmamış bir halde hangi eğitim seviyesinin istendiğinin yazılmadığı (16., 22. ve 23. sıradaki kadrolar),

“İlanlarda, alanında deneyim sahibi olmak kuralının, hangi tahsil seviyesinden sonrasına ilişkin olduğu, belli bir adayı tanımlamayacak halde belirtilir.” kararına alışılmamış bir halde deneyimin hangi tahsil seviyesinden sonra olması gerektiğine ait rastgele bir ibarenin yazılmadığı (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar),

“..öğretim elemanı takım ilanlarında lisans yahut lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ilişkin bilimsel, objektif ve denetlenebilir şartlar dışında makul bir adayı tanımlayan özel kaideler koyamazlar.” kararına alışılmamış bir halde subjektif özel kaideler istendiği (21. ve 23 sıradaki kadrolar),

konuları tespit edilmiştir.

Üstte sayılan eksiklikler lakin ilanın iptal edilmesi ile giderilebilmesinin mümkün olduğu anlaşıldığından kelam konusu takımların iptal edilmesine karar verilmiş olup, iptal ilanımız 22 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazete ve üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. (16., 19., 21., 22., 23. ve 24. sıradaki kadrolar)

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Yordam ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğin;

* Giriş imtihanı heyetinin belirlenmesi başlıklı 9. unsuru “Yükseköğretim kurumlarında giriş imtihanı heyeti; fakültelerde dekanın; konservatuar, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında müdürün önereceği, biri ilgili anabilim kısmı lideri, anabilim kısmı lideri yoksa kısım lideri, yabancı lisanlar yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olmak üzere en az sekiz öğretim üyesi ortasından ilgili idare kurulunca seçilecek üç asıl bir yedek üyeden oluşur. Asıl üyelerden birinin ilgili anabilim kolu lideri, anabilim kısmı lideri yoksa kısım lideri, yabancı lisanlar yüksekokullarında ise yüksekokul müdürü olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı takım unvanının gerektirdiği misyon alanı ile ilgili olması temeldir.kararına muhalif halde giriş imtihan heyetlerinin belirlendiği ve misal bir durum üniversitemizce daha evvel yapılan bir öğretim vazifelisi alımı imtihanında, heyet üyelerinin kusurlu oluşturulduğu, heyet üyeleri kusurlu oluşturulduğundan ötürü alan dışı sorular sorulduğu tezi ile açılan bir davada, Batman Yönetim Mahkemesinin kararında “… yazılı imtihan sorularını hazırlayan heyet üyelerinden birinin ilgili anabilim kısmı lideri, anabilim kısmı lideri yoksa kısım lideri olması ve seçilecek üyelerin, atama yapılacak öğretim elemanı takım unvanının gerektirdiği misyon alanı ile ilgili olması gerekmesine karşın imtihan heyet üyelerinin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Takımlarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi İmtihan İle Giriş İmtihanlarına Ait Metot Ve Temeller Hakkında Yönetmeliğin 9. hususunda yer alan koşulları karşılamadığı anlaşıldığından dava konusu imtihan sürecinde ve bu sürece bağlı olarak gerçekleştirilen davacının ilgili takıma atanamaması ve yerine …’nın atanması sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.” belirtilerek imtihan sonucu ve atama süreci iptal edilmiştir. İlgili karara karşıt bir biçimde giriş imtihan heyetlerinin belirlendiği tespit edilmiştir. (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar)

* Genel koşullar başlıklı 6. unsurunun 3. fıkrasındaki “Ön kıymetlendirme ve kesin kıymetlendirme kademelerinde lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Heyeti kararıyla belirlenir.” karara karşıt bir formda kıymetlendirme etaplarında YÖK’ün 4’lük sistemin 100’lük sisteme eşdeğerlilik tablosunun uygulanmadığı tespit edilmiştir. (10. ve 11. sıradaki kadrolar)

* Üstte sayılan eksikliklerin giderilmesi için mevzuata terslikleri tespit edilen iş ve süreçlerin yetkide paralellik prensibi gereği tekrar süreci yapan makam tarafından geri alınabileceğinden kelam konusu takımlara ait süreçlerin ”Giriş İmtihan Heyetinin Belirlenmesi” kademesinden başlamak üzere Ön Kıymetlendirme, Giriş İmtihanı ve Sonuncu Kıymetlendirme kademelerinin yenilenmesine karar verilmiştir (2., 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 17., 18. ve 20. sıradaki kadrolar).

* Ayrıyeten, İnceleme raporlarına istinaden tespit edilen kusurlu iş ve süreçlerin sorumluları hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53/A unsurunun birinci fıkrasının (c) bendi mucibince soruşturma açma safhasına geçilmiştir.

Kamuoyuna hürmetle duyurulur.
Batman Üniversitesi Rektörlüğü


Kaynak: Memurlar

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al