REKLAM ALANI
REKLAM ALANI
Personel Alımları | Bayilik Başvuruları | Kredi Haberleri

Özel hastanelerdeki tedavi fiyatlarına yüzde 15 artırım yapıldı

Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 28 Nisan 2021’de yayınlanan Sağlık Uygulama Bildirisi’ne (SUT) nazaran sağlık hizmetlerinde yüzde 20’e varan …

Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) 28 Nisan 2021’de yayınlanan Sağlık Uygulama Bildirisi’ne (SUT) nazaran sağlık hizmetlerinde yüzde 20’e varan bir artırım yapıldı. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, “Yapılan fiyat ve ek oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede ağır bakım ünitesinde yatan koronavirüs teşhisli hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2 bin 982 lira olmuştur” dedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan SUT değişikliği ile uygulamaya giren sağlık hizmet süreçleri fiyatlarında gerçekleşen artışın, salgınla birlikte kamu hastanelerinde zarurî olmayan (elektif) olayların ertelenmesi nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kalan vatandaşlarımıza nasıl yansıyacağını, Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) sıkı kontrol çalışmaları yapmadığı bilakis göz yumduğu pandemi sürecinde sağlık hizmetlerine yapılan bu artış sonrası kontrol vazifesini yerine getirip getirmeyeceği Dr. Kılıç ve Dr. Demir’e sorduk.

– Sağlık hizmeti fiyatlarına artırım yapılırken kullanılan ‘sağlık hizmeti satın alma’, ‘Sağlık Uygulama Bildirimi (SUT)’ kavramları neyi tabir etmektedir?

SGK, sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerini kamu-özel ayrımı yapmaksızın tüm sağlık hizmet sunucularından; Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastaneler, kamu/ vakıf üniversite hastaneleri, özel hastaneler, eczaneler ve optisyenler ile yaptığı protokol ve kontratlar yoluyla satın almaktadır. Kurum, satın aldığı sağlık hizmetlerinin bedellerini, çalışanların ve patronların ödedikleri sağlık primleri, vatandaşların verdiği vergilerden oluşan devlet katkısı ve vatandaşlardan alınan tedavi iştirak hisselerinin oluşturduğu GSS fon gelirlerinden ödeme yapmaktadır. SGK, SUT ile finansmanı sağlanacak sağlık hizmetlerinin cinslerini, ölçülerini ve kullanım müddetlerini, teşhis ve tedavi yollarını, ödeme tarz ve temellerini belirlemektedir. Sigortalılara ve hak sahiplerine sunulan sağlık hizmetlerinin fiyatlarını ve kapsamını SUT belirlerken; Kurum’la mukavele / protokol yapan tüm sağlık hizmet sunucuları da SUT kararlarına uymak zorundadır.

EK FİYAT ALINAMAYACAK KOLLAR

– Çok tartışılan ek fiyat ne manaya gelmektedir? SUT kararlarına nazaran hangi sağlık hizmetlerinden ek fiyat alınamaz?

Kurumla kontratlı vakıf üniversiteleri ile özel hastaneler/sağlık hizmet sunucuları SGK’ya sattıkları sağlık hizmetlerinin SGK’dan aldıkları bedeline ek olarak, sigortalı ve hak sahiplerinden de bu bedellerin iki katına kadar (yüzde 200) ek fiyatı 5510 sayılı Kanun gereği alabilmektedirler. Kamu hastaneleri ise ek fiyat talep edemez.

Ek fiyat alınmayacak sağlık hizmetleri;

Acil haller nedeniyle sunulan sağlık hizmetleri, ağır bakım hizmetleri, yanık tedavisi hizmetleri, kanser tedavisi (radyoterapi, kemoterapi, radyo izotop tedavileri), yeni doğana verilen sağlık hizmetleri, organ, doku ve kök hücre nakillerine ait sağlık hizmetleri, doğumsal anomaliler için yapılan cerrahi süreçlere yönelik sağlık hizmetleri, hemodiyaliz tedavileri, kardiyovasküler cerrahi süreçler ve işitsel implant süreçlerinden ek fiyat alınamaz.

Bu SUT kararlarına nazaran ağır bakım hizmetlerinden ek fiyat alınmaması gerekirken bu salgın devrinde birçok özel hastanenin can kaygısına düşmüş hastalardan ek fiyat aldığı görüldü.

– 28 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan SUT değişikliği ile özet olarak hangi sağlık hizmetlerinde fiyat artışı gerçekleşti?

Salgınla birlikte özel sağlık dalı elinde bulundurduğu kapasite gücü ile “eğer artırım yapılmaz ise hastalara bakmam” tehdidini kullandı ve sonuçta özel hastanelerin talebi kabul edilerek sağlık hizmeti fiyat artışı yapıldı.

Yapılan bu düzenleme ile;

– Hadise başı poliklinik hizmetlerinde yüzde 15,

– Radyoloji MR, BT, ultrason, grafi ve tetkiklerde yüzde 10,

– Kan bileşenlerinde yüzde 20,

– Tıbbi gereç fiyatlarında yüzde 10,

– Ve bunların haricindeki bütün hizmetlerde ise yüzde 15 artış sağlanmıştır.

– 3. basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde tanıya dayalı birtakım süreçlere, ödenen yüzde 20 lik ek oran yüzde 30’a çıkarılmıştır.

– 3.basamak üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastaneleri fiyatlandırmasında ek oran uygulanacak süreçlere yüzde 10 ek edilmiştir.

Böylelikle SGK, en çok 3. basamak hastanelerinde olmak üzere kamu/ özel tüm sağlık işletmelerinden satın aldığı sağlık hizmetlerinin fiyatlarına yüzde 15-20 ortasında fiyat artışı yapmıştır.

– Yapılan artırımlarda ek oran artışı neyi tabir etmektedir?

SGK, 3.basamak kamu/ vakıf üniversite hastaneleri ile eğitim ve araştırma hastanelerinde yapılan kanser/tümör cerrahisi, birtakım kardiyolojik süreçler, kardiyovasküler cerrahi süreçleri, sıkıntı cerrahi süreçler, ağır bakım hizmetleri üzere toplam 468 sürece ödediği paket fiyata ek olarak yüzde 20 ile 75 oranında fazladan ödeme yapmaktadır.

GÜNLÜK AĞIR BAKIM HASTASININ MALİYETİ 2982 TL

– Salgın periyodunda en fazla tartışılan ve daima gündem olan ağır bakım süreçlerine ne kadar artırım yapıldı?

Bilindiği üzere ağır bakım hizmetlerinde özel bölüm tartısı fazla olup, meydan adeta Sağlık Bakanlığı tarafından özel sağlık bölümüne bırakılmış görülmektedir. Şu anda toplam ağır bakım yatak sayısının yüzde 40,9’u, yetişkin ağır bakımın ise yüzre 35,7’si özel dalının elindedir. Pandemi mühletince de yapılan SUT değişikliği ile iki sefer ağır bakım fiyatları arttırılmıştır. Yapılan fiyat ve ek oran artışı ile birlikte 3. basamak bir hastanede ağır bakım ünitesinde yatan COVID-19 teşhisli hastanın SGK’ya bir günlük paket fiyat faturası 2982 TL olmuştur.

2 KAT ARTIŞ

– Salgınla birlikte kamu hastanelerinde mecburî olmayan (elektif) olayların ertelenmesi nedeniyle özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kalan vatandaşlarımız bu artıştan nasıl etkilenecektir?

Salgınla birlikte kamu hastanelerinin neredeyse tamamı pandemi hastanesi ilan edildi ve mecburî olmayan (elektif) hadiseler ertelendi. Lakin bilhassa riskli kümelere yönelik sağlık hizmetlerine erişimde bir planlama yapılmadı. Bu durumda yaşlı hastalar, hamileler, hematoloji-onkoloji hastaları, kronik hastalığı (kalp, şeker, hipertansiyon, böbrek, KOAH vb.) olanlar ve ameliyat olması gerekenler özel sağlık kuruluşlarına yönelmek durumunda kaldı. Ayrıyeten pandemiyle birlikte diş tabipleri filyasyon gruplarında görevlendirildi, bu uygulama kamu ağız ve diş sıhhati hizmetlerinin aksaması sonucunu doğurdu, ağız ve diş sıhhati sorunu olan vatandaşlar zarurî olarak özel diş hekimliği merkezlerine yöneldi. Kurum’la kontratlı vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşları SUT’a nazaran % 200’e varan oranlarda vatandaşlardan ek fiyat alabilmektedirler. Bu durumda sağlık hizmet süreçlerinin fiyatlarına yapılan her bir artış oranı vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat eden vatandaşın cebine direkt iki katı (bu oranlara uyulmadığı da bir gerçek) olarak yansıyacaktır.

– Bu artışın yaygın kullanılan sağlık hizmetlerine yansıması nasıl olacak?

3.basamak özel sağlık kuruluşu polikliniğine müracaatlarda SGK’nın ve vatandaşların özel hastaneye yaptığı ödemelerde yüzde 15 fiyat artışı olmuştur. Kardiyoloji polikliniğine müracaat eden bir hasta için yalnızca muayene parası olarak SGK özel hastaneye 109 TL öderken, vatandaş ayrıyeten direkt hastaneye 218 TL ek fiyat ödemektedir. Artırımdan evvel bu ek fiyat ölçüsü 190 TL idi.

Artış sonrası birtakım cerrahi süreçlerdeki bedeller:

Kurumla kontratlı; vakıf üniversiteleri ile özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat eden hastaların yapılan muayene, radyolojik süreçler, tetkik ve bilhassa de cerrahi süreçler ile hastanede yatış süreci arttıkça cepten ödeme ölçüleri da artmaktadır.

– Salgını fırsat olarak gören birçok özel hastane kayıt dışı olarak birden fazla tıbbi süreç için SUT bedellerinin yüzde 200’ün çok ötesinde fiyat talep etmektedirler. SGK bu bahiste gerekli kontrolü yapmamakta mıdır?

Covid-19 olaylarındaki artışa bağlı olarak kamu hastanelerinde yer bulamayan, kalabalık ortama girme kaygısı yaşayan vatandaşın özel hastanelere yönel(til)mesi sonucu özel hastanelere olan talep giderek artmıştır. Salgın periyodunda maalesef özel hastane işverenleri salgını fırsata dönüştürme eforu içine girmişlerdir. Özel hastanelerin birçoğu Covid-19 hastalarından gerek ağır bakım sürecinde gerekse yataklı servislerde her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için fahiş fiyatlar talep etmişlerdir.İmza altına aldıkları sözleşme/protokol kararlarına uymadıkları fahiş ek fiyatlarla ilgili olarak fesihe kadar giden cezai kuralların uygulanması gerekirken Toplumsal Güvenlik Kurumu bu mevzudaki suistimallerle gayret etmek için özel hastanelere yönelik kontrol çalışmaları yapmadığı, bilakis göz yumduğu anlaşılmaktadır.

– Toplumsal Güvenlik Kurumu’nun bu husustaki suistimallere karşı yapması gereken nedir?

Kurumla kontratlı birçok vakıf üniversitesi ile özel sağlık kurum ve kuruluşu, mevcut yasal düzenlemelere karşın pandemi devrinde Covid-19 hastalarından her türlü etik ve ahlaki yaklaşımı bir kenara bırakıp, ölçüsüz fiyat talep ederek vatandaşı mağdur eden ve hayat hakkını tehdit eden uygulamalara imza atmışlardır. Bu uygulamalara SGK gereğince kontrol yapmayarak göz yummuştur. Kurum’un yapması gereken; SUT kararlarına uymayan, pandemi mühletince COVID-19 hastalarından teşhis, tedavi ve hastaneye yatış sürecinde kayıtdışı fiyat alan hastaneleri tespit etmek ve bunlarla yapmış olduğu sağlık hizmeti satın alım sözleşmesi/protokolünü iptal ederek cezai süreç uygulamaktır. SGK, suistimallere karşı sesiz kalmamalı, kendi misyonunu yani kontrollerini hemen yapmaya başlamalıdır.

Kaynak: Memurlar

REKLAM ALANI
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
takipçi satin al | instagram takipçi satin al